Loading...

5000 Szolnok, Nagysándor József út 31/D Hétfőtől - Péntekig 08:00 - 16:00 Árukiadás: Hétfőtől - Péntekig 08:00 - 15:30

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem kiemelten fontos az Alföldfa Kft számára. Személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Alföldfa Kft
Alföldfa Kft. adatai:

Székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József utca 31.

Telephely: 5000 Szolnok, Nagysándor József utca 31/D.

Adószám: 13697938-2-16

EU adószám: HU13697938

Cégjegyzékszám: 16-09-008787

Cég alapításának dátuma: 2006.03.11

Telefon: +36 20 9 168 122

Weboldal: www.alfoldfa.hu

Email: rendeles@alfoldfa.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-81679/2014

NÉBIH – EUTR: AA8666725

Számlaszám: 12050002-01728642-00100009

Domain szolgáltató: Webonic Kft, Székesfehérvár
adószám: 25138205-2-07

2. Adatfeldolgozásról

2/1. Az Ön személyes adatait csak annyiban gyűjtjük és használjuk, amennyiben ezt a működőképes weboldal, valamint az általunk forgalmazott termékek rendelkezésre bocsátása szükségessé teszi. A felhasználók gyűjtése és felhasználása csakis a felhasználó előzetes beleegyezésével történhet.
2/2. Ha személyes adatok feldolgozási folyamataihoz egy adott személy beleegyezését beszerezzük, akkor az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szolgál, a személyes adatok feldolgozásának jogalapul.
2/3. Adattörlés és tárolás időtartama
Az Ön személyes adatait – ha Ön nem kéri azok törlését korábban – töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik.
2/4 Hol használjuk az Ön adatait és ki fér hozzá azokhoz?
Az Ön adatait csakis Magyarország területén használjuk fel, az adatokat nem adjuk tovább sem értékesítés, sem marketingcélok elérése érdekében. A harmadik félnek továbbított adatokat csak a Felhasználóknak nyújtott szolgáltatások lehetővé tétele érdekében használjuk fel.
2/5 A személyes adatok minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés kötéséhez szükséges. Arról is adunk tájékoztatást, hogy a személyes adatok biztosításának megtagadása milyen következménnyel járhat.
2/6 Mi az adatkezelésünk és adatfeldolgozásunknak a célja?
Az adatkezelésünk és adatfeldolgozásunk célja, hogy a kapott adatokat felhasználjuk arra a célra, ami miatt megkaptuk őket – hírlevél küldés, számlázás, ajánlatküldés, piaci igények felmérése. Személyes adatait adatbázisunkban az Ön kifejezett rendelkezésének megfelelő időpontig illetve az adatkezeléssel összefüggő elévülést követő 5. év utolsó napjáig tároljuk.

3 . Anonim látogatóazonosító (cookie)

3/1: A weboldalunk cookiekat használ. A cookiek szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó számítógépes rendszerének internet böngészőjében tárol. A cookiek bármikor törölhetők, ennek módját a böngészője használati útmutatójában megtalálja. Az anonim látogatóazonosító (cookie) nem tartalmaz Önre vonatkozó személyes adatokat és semmilyen módon nem képes azonosítani az Ön személyét.
Ha mégsem szeretné, hogy a böngészőprogram létrehozzon ilyen azonosítót, lehetősége van kikapcsolnia azt a böngészőprogramban, illetve figyelmeztetést kérni az azonosító elfogadása előtt.
3/2. Cookie-k használatának jogi háttere
Az adatok feldolgozásának jogalapja cookie-k felhasználásával kapcsolatban – GDPR f) pont 1. bek. 6. cikke.

4/ Mik az Ön jogai

Ha Önről személyes adatokat feldolgozunk, akkor Ön érintett személy, és a felelőssel, azaz társaságunkkal szemben Önnek a következő jogai vannak:
1) tájékoztatási jog
Társaságunktól megerősítést kérhet, hogy Önt érintő személyes adatok általunk feldolgozásra kerültek-e. Ha történik ilyen feldolgozás, akkor a felelőstől a köv. információkról kérhet tájékoztatást.
1) célok, amikhez a személyes adatok feldolgozásra kerülnek
2) személyes adatok kategóriái, amelyek feldolgozásra kerülnek
3) a címzettek kategóriái, akikkel szemben az önt érintő személyes adatok feltárásra kerültek vagy még feltárásra fognak kerülni
4) az személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
5) a személyes adatok helyesbítése vagy törlése jogának fennállása, a felelős általi feldolgozás korlátozásának joga vagy ezen feldolgozás elleni ellenmondási jog
6) felügyeleti szervnél panasztételi jog fennállása

7) az adatok származásáról elérhető információk
8) automatizált döntéshozatal fennállása

2. Helyesbítés joga

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését amennyiben az azok helytelenek,beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát .

3. Törlés joga

Jogában áll személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve, ha:
– rendezetlen tartozása van az Alföldfa Kft felé a fizetési módtól függetlenül
– az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használja a szolgáltatásainkat
– nyitott megrendelése van, amely még nem került kiszállításra vagy csak részletesen teljesített.

4. Hozzáférés joga

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel velünk a kapcsolatot (rendeles@alfoldfa.hu) és személyes adatait e-mail-ben elküldjük!

5. Adatátvihetőség joga

Amikor az Alföldfa Kft feldolgozza személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formában átadjuk Önnek.

6. Ellentmondás joga

Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, jogában áll ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. Cégünk nem folytatja a személyes adatainak a feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk.
Önnek megvan a joga, hogy olyan okokból, amelyek az Ön speciális helyzetéből adódnak, bármikor ellentmondjon az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, amely a GDPR e) és f) pontok 1. bek 6. cikkeje alapján történik.

7. Az adatvédelmi beleegyezési nyilatkozat visszavonásának joga
Önnek joga van az adatvédelmi beleegyezését bármikor visszavonni. A beleegyezés visszavonása a beleegyezés által a visszavonásig megtörtént feldolgozás jogosságát nem érinti.

Ha Ön úgy gondolja, hogy cégünk személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba! Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Minőségi kifogást intéző szervek:
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
J-N-Sz Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
Cím: Szolnok, Ady E. út. 35-37

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1088 Budapest, József krt. 6
tel: 06 1 459 4800

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Békéltető Testület
J-N-Sz megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok Verseghy park 8
tel: 56/510-610
fax: 56/370-005
Név: Dr. Lajkóné dr Vígh Judit

Fentiek ismeretében kijelentem, hogy jelen szabályzatot megértettem, egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Alföldfa Kft az általam önkéntesen megadott személyes adataimat az adatkezelés célja szerint, a fent leírt módon kezelje.